Skip to content
» Startsidan Släktdatabas
Släktdatabas för Nuckö socken
Skrivet av Göte Brunberg 2009-04-19 - Senast uppdaterad 2016-11-02

Släktdatabasen för Nuckö socken (i stort sett samma område som nuvarande Nuckö kommun) innehåller uppgifter om över 26 000 personer, som har blivit födda och/eller har bott i socknen från cirka år 1700 till 1944.

För varje person anges bland annat följande uppgifter (där de är kända): födelse- och dödsdatum, föräldrar, make/maka/makar, barn, boendeplats och födelseplats.

Av integritetsskäl lämnas inga detaljerade uppgifter om nu levande personer och dem som har avlidit för mindre än fem år sedan. För dessa personer anges endast anonymiserade uppgifter, som "Son, född 1924".

SökmenynIngången till släktdatabasen är Sökmenyn. I denna fyller man i de kriterier som skall gälla vid sökningen: efternamn, förnamn, födelsedatum och dödsdatum.

Som resultat erhålls en förteckning över de personer som uppfyller sökkriterierna. När man klickar på namnet för en av dessa personer öppnas Familjedatamenyn, där uppgifter för personen och personens föräldrar, make/maka/makar och barn visas. Genom att klicka på namnet för en av dessa personer gör man personen till huvudperson i nästa meny. På detta sätt kan man navigera uppåt, åt sidorna och nedåt i släktträdet.

En anvisning för hur man använder sig av släktdatabasen kan laddas ned här.

Källor

Den huvudsakliga källan har varit de kyrkböcker från Nuckö församling som finns i Estlands historiska arkiv (EHA) i Tartu. Böckerna är av två olika slag: metrikor och församlingsböcker. Metrikor, det vill säga kronologiskt ordnade böcker över döpta, vigda och begravda, finns för Nuckö församling cirka år 1650 fram till 1920-talet (tyvärr med en lucka för åren 1779-1834). Parallellt med metrikorna förde man församlingsböcker, som var ordnade godsvis och familjevis. I församlingsböckerna införde man förändringar i familjerna: man föddes, konfirmerades, gifte sig och dog. Efter kanske 15-20 år hade församlingsboken blivit så igenklottrad att man började med en ny. Den första församlingsboken är från cirka år 1800. De finns i arkivet fram till 1920-talet.

De sista kyrkböckerna för Rosleps kapellförsamling, som var en filial till huvudförsamlingen, fördes över till Sverige år 1944. I Nuckö församling har man fortsatt att föra böckerna, även under sovjettiden.

Dopbok 1763
Utdrag ur dopboken 1763