Skip to content
» Startsidan Föreningen Underlydande organ
Underlydande organ

Byggnadskommittén

Erik Johansson, sammankallande
Raul Targamaa

Informationskommittén

Göte Brunberg, sammankallande
Martin Wiberg
Lagar, föreskrifter och förordningar
Raul Targamaa
Susanne Westerman

Kulturkommittén

Ingegerd Lindström, sammankallande
Bild
Nils Lagman
Släktforskning
Göte Brunberg

Evenemangskommittén

Maja Granberg, sammankallande
Linnea Granberg Sönnert
Birgit Kvist

FRAMTIDSKOMMITTÉN

Anne Schönberg, sammankallande
Elisabeth Adelman
Majlis Lindroos
Jeanette Löhf
Anders Peedu
Anette Sjösten
Gunvor Strömbom
Martin Wiberg