Skip to content
» Startsidan Föreningen Styrelse
Styrelse

Ordförande

Ingegerd Lindström

Sekreterare

Svea Johansson

Kassör

Ingemar Uussaar

Ledamöter

Ove Grönvall
Raul Targamaa
Martin Wiberg
Kaisa Wikström

Suppleanter

Lis Callenmark
Inger Söderlund

Revisorer

Barbro Adelman
Sture Koinberg

Valberedning

Ordförande
Maj-Lis Lindroos

Ledamöter
Maria Gilbert
Anette Sjösten
Göran Treiberg