Skip to content
» Startsidan Byar Rickul kommun
Rickul kommun
Skrivet av Göte Brunberg 2009-03-22

Allmänt

Rickul kommun omfattade 1867 de byar som tidigare låg under Rickul gods. Dessutom tillkom Rosta och Odensholm, som tidigare hade legat under Lyckholm respektive Neuenhof ("Nihove"). Vid nationaliseringen av godsens mark i början av 1920-talet tillkom byarna Norrby och Söderby på mark som tidigare hade tillhört Rickul gods. År 1939 inkorporerades de tre estniska byarna Dirskogen ("Metsküla"), Kervet och Valp i kommunen.

Kommunens folkliga namn var "Rikol velde" (efter det estniska "vald" = kommun). Kommunkontoret låg på gränsen mellan Ölbäck och Rosta. Kommundelen norr därom kallades för "Bakvelde" och den söder därom för "Fravelde".

Kommunens byar hade enligt 1934 års folkräkning följande antal hus, familjer och invånare, fördelade på svenskar och ester och övriga (uppgifterna ur "En bok om Estlands svenskar"):

By Hus Familjer Svenskar Ester o.a.  
Roslep 64 67 319 -
Spithamn 35 37 208 1
Höbring 25 29 158 16
Gambyn 26 26 117 14
Bergsby 24 26 127 -
Odensholm 14 21 119 6
Ölbäck 20 22 113 -
Söderby 17 17 71 11
Norrby 11 15 68 11
Lucksby 15 16 74 2
Rickul 14 14 76 -
Paj 13 14 51 10
Haversved 9 9 55 -
Rosta 6 6 26 -
Totalt 293 318 1582 71  

Svenskarna utgjorde därmed cirka 96 procent av kommunens befolkning.

Byinformation

I samband med de byvandringar som har skett under 2009 och 2010 har informationsblad sammanställts för de aktuella byarna. De kan laddas ner som pdf-filer enligt följande:

Centrala Roslep

Höbring

Norrby och Söderby

Skåtanäs

Spithamn

Ölbäck och Rosta