Skip to content
» Startsidan Föreningen
Hembygdsföreningen

Rickul/Nuckö Hembygdsförening bildades den 7 mars 1992. Föreningen bildades för de estlandssvenskar i de forna kommunerna Rickul och Nuckö, som före och under andra världskriget lämnade sin hembygd, och för deras ättlingar. Det åter fria Estland hade beslutat att de egendomar som förstatligades och konfiskerades under sovjettiden skulle återlämnas till sina forna ägare. Det primära syftet med föreningen var att den skulle hjälpa medlemmarna med kontakten med de estländska myndigheterna under återlämnandeprocessen. Tack vare ett gott samarbete med Nuckö kommun, som hela tiden har haft en positiv inställning till de utflyttade svenskarna, kunde återlämnandet ske helt utan de friktioner som man har upplevt på andra håll i svenskbygderna.

Verksamheten styrs av föreningens stadgar, som antogs 1992 och har reviderats senast 2009.

Föreningen leds av en styrelse med sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Under åren har föreningen gett ut ett antal böcker med berättelser om livet i den gamla hembygden. Bland annat anordnades berättaraftnar, som resulterade i böckerna "Minnen i ljus och mörker" och "Minnen i ljus och mörker 2". Även ett antal byar har blivit dokumenterade.

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad kommer ut med fyra nummer per år.