Skip to content
» Startsidan
Temaplanering för miljövärdefulla byar
Skrivet av Göte Brunberg
Med temaplaneringen bestäms markanvändningen (vägnät, placering av stugområden och grönområden och bevarande och öppnande av utsikter) och villkoren för byggverksamheten (husens byggnadsyta, höjd, utformning och utseende).

De viktigaste punkterna i temaplanerigen är:

  • Vid framtida avstyckning från befintlig fastighet gäller en minsta tomtstorlek av 1,5 ha.
  • Upp till 6 hus får uppföras på samma fastighet.
  • Vid nybyggnation gäller en maximal byggnadsyta av 120 kvm för huvudbyggnaden. Högsta höjd är 1 1/2 plan för huvudbyggnaden och 1 plan för övriga byggnader. Husen skall ha rektangulär yta. Huvudbyggnaden skall ha farstu. Naturmaterial skall användas på fasad (trä, sten) och tak (sten/tegel, trä, vass, plåttak med tegelimitation). Färgen på fasad och tak skall vara diskret. Fönstren måste vara spröjsade (ha rutor). Träimitation är tillåten.
  • Vid till- och ombyggnad av befintliga hus skall den gamla byggnadsytan och, i görligaste mån, den gamla arkitekturen bevaras. Endast fönster av trä tillåts. Takmaterialet skall vara sten/tegel, trä eller vass.

Kartor över byarna (i jpg-format) och en förklaring (på estniska) av använda symboler kan laddas ner här:

Harga

Klottorp

Roslep