Skip to content
» Startsidan
Temaplanering för bostadsområden
Skrivet av Göte Brunberg

Nuckö kommun påbörjade i slutet av 2007 "Temaplanering för bostadsområden" (Elamualade teemaplaneering). I denna kommer det för varje by att preciseras vilka områden som över huvud taget får bebyggas och för varje sådant område bestämmas vilka villkor som gäller vid byggnation. Efter det att temaplaneringen har blivit fastställd kommer man endast i undantagsfall att få bygga utan-för dessa områden. Temaplaneringen beräknas bli klar och fastställd i slutet av 2008.

I temaplaneringen ingår flera etapper, varav den första innebar insamling av grundmaterial och uppgörande av preliminära kartor. Under andra halvan av mars 2008 hölls ett antal offentliga möten där kommunen presenterade ett första utkast till temaplanering för respektive by.

Under augusti skickades ett förslag till text och karta till remissinstanserna. Efter det att remissomgången nu är klar har lagenligt offentliggörande skett av ett slutgiltigt förslag. Alla har möjlighet att lägga fram förslag och invändningar fram till den 30 november. En offentlig diskussion om temaplaneringen kommer sedan att hållas den 13 december kl. 11.00 i kommunalhuset i Birkas.

En mapp med temaplaneringen med tillhörande karta kommer att ligga på Hembygdsföreningens bord på Roslagsgatan 57 fram till den 30 november. Alla dokument är på estniska men det finns en svensk översättning av textförslaget och en förklaring av symbolerna på kartan.

Ett antal dokument rörande temaplaneringen kan laddas ner här i pdf-format.

Text för temaplaneringen (i svensk översättning).

Karta för temaplaneringen. (filen är på cirka 7 MB och kan därför ta lång tid att ladda ner.)

Förklaring på svenska till symbolerna på kartan.