Skip to content
» Startsidan
Historiska kartor från Rickul/Nucköområdet
Skrivet av Göte Brunberg

Du som själv vill söka efter intressanta kartor, gå till Rahvusarhiivs hemsida www.ra.ee. Där hittar du söktjänsterna och kan gå vidare med hjälp av dem.

Om du nöjer dig med att kunna studera ett urval av kartorna från Rickul/Nucköområdet, använd då tabellen nedan. Klicka på "Karta" för att ladda ned kartan från hemsidan till datorn eller använd tjänsten "KIS"/"AIS" för att studera kartan i arkivet. En del kartor är inte tillgängliga via KIS utan endast via AIS. För att kunna studera dem måste du vara registrerad användare av arkivtjänsten Saaga.

Gör på följande sätt för att visa en bild i KIS:

  • För att öka och minska förstoringen, klicka på symbolerna + respektive - under navigeringsfönstret.
  • För att navigera i bilden, placera markören på lämpligt ställe, håll ned vänsterknappen på musen och dra i bilden.
  • För att ta bort och få tillbaka navigeringsfönstret, tryck bokstaven h på tangentbordet.

 

Gods År Beskrivning Detaljinnehåll Karta Tjänst
Rickul 1866 Karta i 6 delar: Folio 1-6

Folio 1, del 1

Spithamn Karta KIS
Rickul   D:o, del 2   Karta KIS
Rickul   D:o, del 3   Karta KIS
Rickul   Folio 2, del 1 Roslep Karta KIS
Rickul   D:o, del 2   Karta KIS
Rickul   D:o, del 3   Karta KIS
Rickul   Folio 3, del 1 Roslep, Bergsby, Ölbäck Karta AIS
Rickul   D:o, del 2   Karta AIS
Rickul   D:o, del 3   Karta AIS
Rickul   Folio 4, del 1 Paj, Prosta Karta AIS
Rickul   D:o, del 2 Gräsved, Källskogen Karta AIS
Rickul   D:o, del 3   Karta AIS
Rickul   Folio 5, del 1 Haversved, Rickul by, Höbring Karta KIS
Rickul   D:o, del 2 Höbring Karta KIS
Rickul   Folio 6, del 1 Lucksby, Ärtsved Karta KIS
Rickul   D:o, del 2 Gambyn Karta KIS
Rickul   D:o, del 3 Färgkoder till Folio 1-6 Karta KIS
Rickul 1891 Folio 1, del 1 Spithamn Karta KIS
Rickul 1895 Folio 2, del 1 Roslep, Bergsby Karta AIS
Rickul   D:o, del 3 Roslep, Bergsby, Ölbäck Karta AIS
Rickul 1900 Folio 3, del 1 Paj, Haversved, Höbring Karta AIS
Rickul   D:o, del 3 Rickul by, Haversved, Höbring Karta AIS
Rickul   Folio 4, del 1 Lucksby, Ärtsved Karta KIS
Rickul   D:o, del 2 Gambyn Karta KIS
Nömküll 1858 Klottorp   Karta KIS
Nömküll 1863 Klottorp   Karta KIS
Sutlep 1863 Sutleps by   Karta KIS
Sutlep 1889 Sutleps by, del 1   Karta KIS
Sutlep 1889 Sutleps by, del 2   Karta KIS
Pasklep 1861 Pasklep och Hosby   Karta KIS
Pasklep 1861 Enby och Ramsholm   Karta KIS
Pasklep 1861 Storharja   Karta KIS
Lyckholm 1863 Rosta   Karta AIS