Sökmenyn
Högsvenskt ord

Fyll i det högsvenska ord som skall översättas till rickulmål och tryck SÖK. Resultatet kommer att bli det (eller de) ord som börjar med de angivna bokstäverna.

Det går även att använda "wildcards". Om man till exempel anger %fär% erhålls som resultat alla ord som innehåller textsträngen fär (affär, färg osv.).

Resultatet erhålls uppdelat på ordklasser (substantiv, adjektiv, verb osv.).