Sökmenyn
Indata

Fyll i de kriterier som skall gälla vid sökningen. Födelsedatum och dödsdatum skall anges i formen åååå-mm-dd, till exempel 1887-02-14. Man behöver inte ange fullständiga uppgifter. Om man till exempel anger And som förnamn, West som efternamn och 1887 som födelsedatum kommer sökningen att ge som resultat alla personer som är födda 1887 och vilkas förnamn börjar med And och efternamn med West. Det spelar ingen roll om man använder stora eller små bokstäver.

Det går även att använda "wildcards". Om man till exempel anger %ester% som efternamn erhålls som resultat alla efternamn som innehåller textsträngen ester (Besterman, Westerman osv).

Varje person har ett nummer i databasen. Om man redan har numret för en person kan man fylla i detta i fältet Nummer.

Man kan välja om sökresultatet skall sorteras efter efternamn, födelsedatum eller dödsdatum.